Construcții

AcasaProduse ❯ Construcții

Dual Man oferă soluții și produse pentru construcții executate în structură metalică de dimensiuni mari. Avem capacitatea ca, pe lângă structuri de clădiri rectangulare, să executăm și să montăm structuri cu configurații complexe, neregulate și de înaltă precizie.

Dual Man dispune de toate resursele și competențele necesare realizării structurilor metalice complexe pentru construcții în condiții de eficiență și calitate. Avem experiența necesară pentru a răspunde cu profesionalism la lucrări unicat. De asemenea, asigurăm o cooperare strânsă între arhitect, proiectant, executant și montator, pentru optimizarea soluțiilor tehnologice și adaptarea la cerințele clientului.

Echipe specializate sunt calificate să execute lucrări de instalare pe amplasament a structurilor fabricate:

  • Montajul în șantier pentru structuri metalice de clădiri, fațade, luminatoare sau cupole;
  • Execuția fundațiilor pentru turnuri, monopoli, stâlpi, portaluri și console rutiere;
  • Montajul pe amplasament al turnurilor și monopolilor telecom, portalurilor și consolelor rutiere;
  • Execuția lucrărilor de împământare și balizaj nocturn pentru turnuri;
  • Execuția lucrărilor de amenajare a site-urilor de telecomunicații;
  • Amplasarea și instalarea shelterelor de echipamente, inclusiv fundațiile aferente.

Hale industriale și comerciale

Dual Man execută – în colaborare cu partenerii de proiect – lucrări complexe de tipul structurilor metalice pentru hale industriale sau comerciale de orice dimensiuni, pe baza documentației și respectând standarde internaționale de calitate.

Oferim o abordare integrată a tuturor aspectelor proiectului de construcție a diverselor structuri metalice de tip hale, depozite, clădiri de birouri, infrastructură industrială etc.