Calitate și dezvoltare pe termen lung

Certificări, Atestări

SUNTEM DEDICAȚI CALITĂȚII

Cu ajutorul partenerilor europeni, Dual Man oferă produse și servicii la standarde de calitate certificate internațional, pentru o creștere organică și susținută ca furnizor fiabil și performant în domeniul prelucrării metalului.

Am acumulat o experiență profesională bogată și variată, am conceput și realizat o gamă diversă de produse și lucrări și am participat –  în calitate de antreprenor general, de subcontractant sau de furnizor – la numeroase proiecte de modernizare a infrastructurii pentru domenii dinamice și cu impact major în economie: telecomunicații, industrie auto, construcții, transporturi, logistică și depozitare, mentenanță industrială.

CERTIFICĂRI

Sistem integrat

Pentru îndeplinirea cu succes a misiunii sale, Dual Man menține și îmbunătățește constant un sistem integrat de management pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, bazat pe cerințele standardelor EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 și EN ISO 45001:2018.

Deținem agremente, omologări, autorizații, avize și certificate cerute de lege pentru domenii specifice:

  • Agremente tehnice și omologări AFER
  • Autorizație de furnizor feroviar;
  • Agrement laborator de încercări fizico-mecanice;
  • Agrement protecții anticorozive prin zincare termică;
  • Certificate de omologare pentru turnuri metalice de telecomunicații, containere substație / GSMR / CE, stâlpi metalici de iluminat, stâlpi metalici pentru linia de contact;
  • Agrement și aviz tehnic pentru construcții a produsului „Panouri de gard metalic pentru delimitarea zonelor frecventate de pietoni de zonele de circulație rutieră”.

Sistemul de management integrat stă la baza mai multor certificări și autorizări pentru Dual Man:

ISO 9001 Managementul Calității
ISO 45001 Managementul Sănătății și Securității Ocupaționale
ISO 14001 Managementul Mediului
EN 1090-2 EXC3 Certificarea controlului producției în fabrică (FPC)
EN 3834-2 Certificarea sudării pentru structuri metalice
EN 15085-2 cl1 Certificarea sudării pentru producția de vehicule feroviare, subansambluri și subunități
EN 40-5 Certificat de constanță a performanței pentru stâlpi de iluminat public
DAST Guideline 022 Certificat de conformitate pentru zincarea termică (Germania)

POLITICA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT

Asigurarea nivelului calitativ de excelență al produselor și serviciilor noastre reprezintă un obiectiv central al politicii Dual Man, așa cum a fost elaborată și aplicată la nivelul conducerii și adoptat în întreaga organizație.

În acest sens, conducerea Dual Man recunoaște rolul și importanța sistemului de management integrat în conformitate cu standarde de calitate, de mediu și de sănătate și securitate ocupațională, stabilind ca obiectiv prioritar menținerea și îmbunătățirea continuă a acestuia.

DIRECTOR GENERAL

Dan Grămadă